Efektywność energetyczna - negawaty

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Polska osiągnęła dwukrotny wzrost PKB przy niezmienionym poziomie zużycia energii i spadku emisji CO2 o 30%! Oznacza to, że w ciągu kilku lat efektywność energetyczna gospodarki zwiększyła się dwukrotnie! Stało się tak m.in. dzięki częściowemu urealnieniu cen energii w Polsce, likwidowaniu najbardziej nieefektywnych przedsiębiorstw oraz odchodzeniu od gospodarki surowcowo-energetycznej w kierunku rozwijania sektora usług, w wielu wypadkach opartego na bardziej nowoczesnych technologiach.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, zużywają nadal 2-3 razy więcej energii na każdą jednostkę PKB niż kraje byłej piętnastki i nawet 5 razy więcej od Japonii. Dania od 1980 roku zwiększyła swoje PKB o 70% nie zmieniając zużycia energii elektrycznej.

Kraje rozwijające się, w tym Polska, mają jeszcze spore możliwości rozwoju bez konieczności zwiększania mocy elektrowni i mogą przejść podobną drogę. W 2008 roku rząd Polski uznał, że do 2030 roku "mamy szansę" osiągnąć efektywność energetyczną krajów zachodniej Europy z roku 2005. To niezbyt ambitny plan - szacuje się, że poprawa efektywności energetycznej we wszystkich obszarach - ogrzewaniu domów, energii czerpanej przez urządzenia AGD i RTV, przemysł i in. na poziomie 20-30% może być osiągnięta praktycznie "od ręki", przez zmianę nawyków i wykorzystanie dostępnych standardowych technologii. Przy większym zaangażowaniu i niewielkich inwestycjach w domach i przemyśle można osiągnąć oszczędności zużycia energii do 50%.

Po co zwiększać produkcję energii, skoro można zmniejszyć jej zużycie, co opłaca się pod każdym względem. Więcej w Przemysł i Mieszkania i biura.

Czy tradycyjna energetyka ma przyszłość? Jak można usprawnić energetykę konwencjonalną? Czytaj w następnym artykule.

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto