Co powinniśmy zrobić?

Obecny system finansowy istnieje w Europie Zachodniej od 500 lat i tak wrósł w naszą świadomość, że jest czymś naturalnym - nie wydaje się, żebyśmy byli w stanie zmienić go (w każdym razie na czas i bez jego wcześniejszego złamania się).

Możemy jednak spróbować zmienić nasz system energetyczny i produkcyjny - przez odejście od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii, radykalnie zmniejszyć energochłonność i zużycie zasobów we wszystkich dziedzinach życia i zamykać system wykorzystania surowców.

"Rzeczywisty wybór, przed którym stoimy, to wybór pomiędzy zapewnianiem sobie krótkoterminowych zysków ekonomicznych, a długoterminowym dostatkiem, który... jest zależny od dobrego stanu środowiska".
Jane Lubchenco, szef NOAA

Rozwiązania są znane, ale by, w bezpieczny i w miarę bezbolesny sposób, przestawić system energetyczny na alternatywne źródła energii - wg raportu US Department of Energy (raport Hirscha ang ) - potrzeba na to 20 lat. Prawdopodobnie nie mamy już tyle czasu.

Obecny trend jest niemożliwy do utrzymania. Albo świadomie przeprowadzimy konieczne zmiany, albo seria kryzysów zmieni rzeczywistość za nas - i nie będzie to ani bezpieczne ani przyjemne.

Czytaj więcej w "Oil Peak" czy "Granice Wzrostu" pl

Potrzebne są głębokie zmiany. Powinniśmy postarać się szybko ograniczyć zużycie pozostałych nam jeszcze zasobów i skierować je do stworzenia alternatywnych źródeł energii.

Kluczowe jest przechylenie bilansu opłacalności stosowania z paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii i stymulowania postępu na tym polu. I będzie to dużo kosztować. Ale środki zainwestowane w energię odnawialną, efektywną energetykę, przemysł i transport to nie koszty. To inwestycje, które uczynią nas i nasze gospodarki bardziej efektywnymi i konkurencyjnymi w świecie coraz droższych paliw kopalnych, świat bezpieczniejszym, a środowisko czystszym i zdrowszym.

Skierowanie znacznych środków na zmniejszenie energochłonności gospodarki - termomodernizację domów, zmianę infrastruktury transportowej to sposób także na kryzys ekonomiczny, to tworzenie zielonych miejsc pracy tu, na miejscu, a nie pompowanie miliardów do eksporterów ropy naftowej.

A jeśli jest na to za późno, i czas na te "miękkie" środki minął już parę lat temu...? Cóż, wtedy miło nie będzie... Na razie marnujemy dany nam czas...

"Jeśli jest droga ku lepszemu, to zaczyna się ona od spojrzenia na najgorsze."
"If a path to the better there be, it begins with a full look at the worst".

Thomas Hardy

W następny rozdziale prezentujemy skąd bierze się energia i co ona nam daje, a również to co najczęściej wiąże się z wytwarzaniem energii czyli o paliwa kopalnych i emisjach CO2.

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto